Diabetologie

Zajišťujeme dispenzární péči o pacienty s cukrovkou (diabetes mellitus) 2. typu, kteří jsou léčeni dietou nebo léky (perorálními antidiabetiky, PAD). K léčbě inzulinem odesíláme pacienty do specializované diabetologické ambulance (nemáme od zdravotních pojišťoven povolen předpis pomůcek k aplikaci inzulinu).

Rozsah péče o diabetiky je určen Českou diabetologickou společností (www.diab.cz):

  • u nově zjištěné cukrovky se provádí kromě anamnestického a fyzikálního vyšetření pacienta také odběry krve na glykémii lačnou i postprandiální (po jídle), krevní lipidy, jaterní testy a funkce ledvin, C-peptid, kyselinu močovou, vyšetření moči
  • kontroly  1x za 3-6 měsíců dle zdravotního stavu, nejméně jednou za půl roku
  • při každém kontrolním vyšetření provádíme měření tlaku a tělesné hmotnosti, odběr kapky krve z prstu na glykémii a glykovaný hemoglobin, vyšetření moči papírkem
  • minimálně 1x ročně provádíme celkové vyšetření podle klinického stavu a ostatních chorob – odběr krve na zjištění hladiny lipidů, funkce ledvin apod., vyšetření moči, EKG, vyšetření dolních končetin, oční vyšetření.