O nás

Dagmar Doláková – zdravotní sestra s dlouholetou praxí v ambulantní péči o pacienty, registrace v oboru všeobecná sestra

MUDr. Petra Vodáková – praxe v oboru vnitřní lékařství od roku 1994.

 • absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • v roce 1997 I. atestace v oboru vnitřní lékařství
 • v roce 2002 II. atestace v oboru vnitřní lékařství
 • od roku 2004 funkční licence v oboru umělá výživa a metabolická péče
 • specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • licence ČLK  k výkonu soukromé praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
 • do roku 2012 zaměstnána ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice na Městském interním oddělení, Oddělení klinické onkologie a Interní hematoonkologické klinice. Členka nutričního týmu FNB,  interní konziliární lékařka pro Gynekologicko-porodnickou kliniku
 • od roku 2012 privátní praxe v oboru vnitřní lékařství. Pravidelné absolvování kurzů a vzdělávacích akcí, zaměřené kromě vnitřního lékařství na prevenci a léčbu metabolických onemocnění a obezity
 • školení v behaviorálně kognitivní terapii obezity, týdenní kurz a stáž v Endokrinologickém ústavu Praha „Léčba obezity dospělých“
 • držitelka diplomu celoživotního vzdělávání
 • členství v odborných společnostech – Česká internistická společnost, Společnost pro hypertenzi, Česká obezitologická společnost, Česká diabetologická společnost.