Úvod

Naše interní ambulance poskytuje služby:

  • komplexní interní vyšetření
  • předoperační vyšetření
  • dispenzární péče o pacienty s chronickými chorobami (hypertenze, diabetes, ischemická choroba srdeční, hyperlipidémie  apod.)
  • diabetologie (péče o pacienty s cukrovkou)
  • obezitologie
  • ambulantní 24hodinové monitorování tlaku (tzv. TK Holter)
  • infuzní léčba

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.