Úvod

Naše interní ambulance poskytuje následující služby:

  • komplexní interní vyšetření
  • předoperační vyšetření
  • dispenzární péče o pacienty s chronickými chorobami (hypertenze, diabetes, ischemická choroba srdeční, hyperlipidémie  apod.)
  • infúzní léčba
  • ambulantní 24hodinové monitorování tlaku (tzv. TK Holter)
  • diabetologická poradna
  • obezitologická poradna (spolupracujeme se STOB)
  • další poradenská činnost (poradna pro odvykání kouření, nutriční)

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.