Diabetologická poradna

Zajišťujeme dispenzární péči o pacienty s cukrovkou (diabetes mellitus) 2. typu, kteří jsou léčeni dietou nebo léky (perorálními antidiabetiky, PAD). Péči o pacienty léčenými inzulínem musí zajišťovat specialista v oboru diabetologie.

Poradna funguje každou středu od 8 do 12 hod. K vyšetření se prosím předem objednejte na výše uvedených telefonech. K vyšetření nemusíte chodit nalačno, můžete se ráno nasnídat a užít obvyklé ranní léky, s sebou přineste vzorek ranní moči. Pokud budete předem vyzváni, přineste s sebou vzorek sbírané moči (moč se sbírá 24 hodin před vyšetřením, správný postup při sběru moči najdete v části „Informace pro pacienty“).

Rozsah péče o diabetiky je určen Českou diabetologickou společností (www.diab.cz):

  • u nově zjištěné cukrovky se provádí kromě anamnestického a fyzikálního vyšetření pacienta také odběry krve na glykémii lačnou i postprandiální (po jídle), krevní lipidy, jaterní testy a funkce ledvin, C-peptid, kyselinu močovou, vyšetření moči ranní i sbírané
  • kontroly u stabilizovaných pacientů na dietě či PAD mají být 1x za 3-6 měsíců, nejméně jednou za půl roku. Dekompenzovaní nebo pacienti začínající léčbu mohou potřebovat kontroly častěji, podle klinického stavu.
  • při každém kontrolním vyšetření provádíme měření tlaku a tělesné hmotnosti, odběr kapky krve z prstu na glykémii a glykovaný hemoglobin, vyšetření moči papírkem
  • minimálně 1x ročně se provádí celkové vyšetření podle klinického stavu a ostatních chorob – odběr krve na zjištění hladiny lipidů, funkce ledvin apod., podrobné vyšetření moči po 24-hodinovém sběru, EKG, vyšetření dolních končetin, oční vyšetření.