O nás

Helena Cvrkalová – zdravotní sestra s dlouholetou praxí v ambulantní péči o interní pacienty (interní ambulance AZZA), registrace v oboru všeobecná sestra

MUDr. Petra Vodáková – praxe v oboru vnitřní lékařství od roku 1994.

  • absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • v roce 1997 I. atestace v oboru vnitřní lékařství
  • v roce 2002 II. atestace v oboru vnitřní lékařství
  • od roku 2004 funkční licence v oboru umělá výživa a metabolická péče
  • specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
  • licence ČLK  k výkonu soukromé praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
  • do roku 2012 zaměstnána ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice na Městském interním oddělení, Oddělení klinické onkologie a Interní hematoonkologické klinice. Členka nutričního týmu FNB,  interní konziliární lékařka pro Gynekologicko-porodnickou kliniku.
  • od roku 2012 privátní praxe v oboru vnitřní lékařství. Pravidelné absolvování kurzů a vzdělávacích akcí, v poslední době zaměřené zejména na prevenci a léčbu metabolických onemocnění a obezity.
  • v roce 2012 školení v behaviorálně kognitivní terapii obezity